SİTE KULLANIM KOŞULLARI

 

 
 

Aşağıda "Kullanım Şartnamesi", Mürboy Web Sitesi'nin, siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Mürboy Web Sitesi'ne giren her kullanıcı, Kullanım Şartları'nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

KULLANIM KOŞULLARI

1) Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe Web Sitesi'nde verilen hizmetlerin tamamı bedelsizdir.

2) Web Sitesi'nde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları Mürboy ya da diğer ikinci kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Web Sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Mürboy 'ın yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Mürboy bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir.

3) Aksi açık bir şekilde belirtilemedikçe Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik ve bilgi Türkiye'de yerleşik kullanıcılara yöneliktir.

4) Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik; opsiyon, donanım, fiyat, kredi oranı, yetkili satıcı bilgisi, ikinci el araç stoğu, resim, açıklama ve haber (kısaca "BİLGİ") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ'leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, Mürboy Yetkili Satıcılar'ından veya Mürboy 'tan temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi'nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ'lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Mürboy 'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

5) Mürboy kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcı'lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Mürboy Web Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web Sitesi'nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

6) Mürboy sitesinde mevcut, muhtelif Başvuru Formlarını'nı doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler, sadece Mürboy Yetkili Kişileri tarafından Mürboy tarafından ürettilen ve mümessili olduğu binalar ile ilgili tanıtım ve pazarlama aktivitelerinde kullanılacak ve bu amaç dışında hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara sağlanmayacaktır.

7) Mürboy sitesinde mevcut, muhtelif Başvuru Formlarını'nın doldurulmuş olması, Kullanıcı'ya herhangi bir hak vermez ya da Kullanıcı'ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkanı vermez. Bu Formlara eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde, Mürboy ve/veya Yetkili Kişilerinin kendi takdirlerinde olmak üzere düzenleyebilecekleri pazarlama ve tanıtım programları sonucu sağlanabilecek imkanlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz.

8) Web Sitesi'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

9) Resmî makamlardan Kullanıcı 'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı 'nın Mürboy sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Mürboy Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

10) Kullanıcı'lar ile Mürboy arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Mürboy elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde Bartın mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar'na göre çözülecektir.

11) Mürboy Web Sitesi, Kullanım Şartnamesi'nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı 'lar bakımından hüküm ifade edecektir.

Kullanıcı, Mürboy Web Sitesi'ne girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.
 

 
 
kullanım koşulları      site haritası      ziyaretçi defteri      iletişim      harita

Tasarım - Serkan Ural